HER SAYFA YENİLENMESİNDE BAŞLIK LOGOSU DEĞİŞMEKTEDİR.
Yazlık Köyü (Livera) >>>
DERNEK ÜYELERİMİZ
 
DERNEK ÜYELERİMİZ VE ÜYELİK TARİHLERİ
1
Abbas ŞAHİNLER 04.10.1999
127
Kamil DİNÇLER 08.10.1999
2
Abdullah KURT 08.10.1999
128
Kemal AYAZLAR 01.10.2000
3
Abdullah SARITAŞ 07.01.2001
129
Kemal BAŞLAR 08.10.1999
4
Abdurrahman BAHADIR 28.04.2000
130
Kenan UZUN 08.10.1999
5
Abdurrahman ÇİLİNGİR 01.05.2002
131
Kerim SARITAŞ 01.01.2003
6
Abdurrahman KURT 08.10.1999
132
Kudret ÇAVUŞ 03.08.2000
7
Abdurrahman ÖZCAN 13.01.2000
133
Lütfü BAHADIR 01.11.2004
8
Adem BULUT 01.11.2000
134
M.Ali ALBAYRAK 08.10.1999
9
Adil ALBAYRAK 13.01.2000
135
Mehmet AKBULUT 08.10.1999
10
Ahmet BAŞLAR 18.11.2003
136
Mehmet Ali ERDEN 01.05.2001
11
Ahmet BULUT 08.10.1999
137
Mehmet BAHADIR 01.01.2006
12
Ahmet BULUT ölüm nedeniyle üyelikten düşmüştür
138
Mehmet BULUT 08.10.1999
13
Ahmet Hamdi KURT 28.04.2000
139
Mehmet KUNKOĞLU 08.10.1999
14
Ahmet ŞAHİNLER 04.10.1999
140
Mehmet KURT 28.04.2000
15
Ahmet UZUN 01.11.2007
141
Mehmet ÖZER 01.11.2000
16
Ahmet YILMAZ 08.10.1999
142
Mehmet UZUN 01.11.2007
17
Alaattin ŞAHİNLER 04.10.1999
143
Metin ALBAYRAK 13.01.2000
18
Ali BAHADIR 03.08.2000
144
Metin ERDEN 08.10.1999
19
Ali CİCİ 01.05.2003
145
METİN SARITAŞ 01.09.2005
20
Ali KAHRAMAN 01.10.1999
146
Mevlut ERDEN 01.11.2000
21
Ali Osman AYAZ 01.06.2003
147
Mevlüt SOYDAŞ 08.10.1999
22
Ali OSMAN ŞAHİN 01.10.2007
148
Mikail SARITAŞ 01.01.2008
23
Ali ÖZTÜRK 08.10.1999
149
Muharrem BULUT 08.10.1999
24
Ali SARITAŞ 08.10.1999
150
Muhittin YILDIRIM 01.01.2006
25
Ali SARITAŞ 13.01.2000
151
Mukaddes KUNKOĞLU 01.11.2007
26
Ali ŞAHİNLER 01.03.2002
152
Murat Ekrem BEYAZ 07.12.1999
27
Ali TERZİ 01.10.2007
153
Murat KURT 08.10.1999
28
Ali UZUNLAR 01.03.2001
154
Murat ŞAHİN 13.01.2000
29
Ali YIMAZ 07.01.2001
155
Musa SERT 01.01.2001
30
Atanur SARITAŞ 07.12.1999
156
Mustafa AKYÜZ 28.04.2000
31
Atilla Yahya ÇİLİNGİR 01.01.2001
157
Mustafa BAŞLAR 08.10.1999
32
Ayhan DİZDAROĞLU 01.12.2000
158
Mustafa BEKTAŞ 28.04.2000
33
Ayhan YANILMAZ 01.10.2001
159
Mustafa BEYAZ 08.10.1999
34
Bilal DİZDAROĞLU 13.01.2000
160
Mustafa BULUT 08.10.1999
35
Birgül KAHRAMAN 03.08.2000
161
Mustafa BULUT 13.01.2000
36
Burhan BULUT 01.01.2006
162
Mustafa ERDEN 01.10.2007
37
Burhan DİNÇLER 08.10.1999
163
Mustafa KAHRAMAN 07.12.1999
38
Burhanettin ÖZER 08.10.1999
164
Mustafa KARPUZOĞLU 01.11.2000
39
Celal ERDEN 01.01.2001
165
Mustafa ÖZER 08.10.1999
40
Cemal ÖZDEMİR 07.07.2001
166
Mustafa SARITAŞ 01.12.2000
41
Cemil KUNKOĞLU 08.10.1999
167
Mustafa ŞAHİNLER 08.10.1999
42
Cevdet AYDEMİR 01.02.2002
168
Mükerrem BULUT 01.03.2001
43
Çoşkun KILIÇ 07.12.1999
169
Naci KUZU 01,01,2006
44
Davut BEYAZ 08.10.1999
170
Nazim YILDIRIM 01.01.2001
45
Dursun Ali BULUT 08.10.1999
171
Nazmi BULUT ölüm nedeniyle üyelikten düşmüştür
46
Dursun Ali ÇİLİNGİR 07.01.2001
172
Necmettin KARAKAŞ 01.10.2000
47
Dursun BAŞLAR 10.01.2004
173
Necmi AKYÜZ 13.01.2000
48
Dursun GÜLER 13.01.2000
174
Necmi ŞAHİN 03.08.2000
49
Dursun KURT 13.01.2000
175
Nedim YILDIRIM 01.10.2007
50
Dursun Lütfü ÇİLİNGİR 01.12.2000
176
Nihat İNCE 07.12.1999
51
Emine BAKAN 13.04.2002
177
Nizam DİNÇLER 01.01.2008
52
Emine KAHRAMAN 01.11.2000
178
Nizamettin ÖZER 01.11.2007
53
Enver GÜNAYDIN 28.04.2000
179
Nurgül BULUT 13.01.2000
54
Ercan BULUT 08.10.1999
180
Nurşen KUMAŞ 13.01.2000
55
Erdinç ÖZDEMİR 08.10.1999
181
Nurşen ŞAHİNLER 13.01.2000
56
Erdoğan SARITAŞ 13.01.2000
182
Olgun KUMAŞ 13.01.2000
57
Erkan BULUT 08.10.1999
183
Orhan DİNÇLER 21.04.2002
58
Erkan OCAKLI 07.12.1999
184
Orhan ERDEN 01.12.2000
59
Erol BULUT 07.12.1999
185
Orhan SARITAŞ 08.10.1999
60
Erol DÜLGER 01.10.2000
186
Osman ALBAYRAK 08.10.1999
61
Faruk SARITAŞ 01.12.2000
187
Osman ALTINKAYNAK 03.08.2000
62
Fatih UZUNLAR 01.11.2007
188
Osman KAHRAMAN 08.10.1999
63
Fatma BULUT 01.04.2001
189
Osman KURT 01.11.2004
64
Fatma SARITAŞ 07.01.2001
190
Osman ŞAHİNLER 13.01.2000
65
Fatma ŞAHİNLER 13.01.2000
191
Osman Zeki ŞAHİNLER 15.12.2002
66
Fethi AYAZ 01.05.2003
192
Ömer AYHAN 13.01.2000
67
Fevzi BULUT 08.10.1999
193
Ömer BEKTAŞ 28.04.2000
68
Fevzi YILMAZ 13.01.2000
194
Ömer ÇELEBİ 03.08.2000
69
Fikret KAZ 01.01.2001
195
Ömer KADIOĞLU 13.01.2000
70
Fikri ÇİLİNGİR 01.05.2002
196
Özcan BAHADIR 08.10.1999
71
Gökhan KAHRAMAN 01.12.2000
197
Özcan ERDEN 01.01.2003
72
Göksal GÜNAYDIN 02.12.1999
198
Özcan ERDEN 01.10.2007
73
Gülhanım BULUT 13.01.2000
199
Ragıp ÇEŞİT 03.08.2000
74
Gürsel BEYAZ 08.10.1999
200
Raif AKBULUT 08.10.1999
75
H.Celil BAHADIR 01.01.2006
201
Recep KAZ 07.01.2001
76
Habib BULUT ölüm nedeniyle üyelikten düşmüştür
202
Remzi ÇİLİNGİR ölüm nedeniyle üyelikten düşmüştür
77
Habip ÖZCAN 13.01.2000
203
Saadettin KARAKAŞ 01.11.2000
78
Hacer ALBAYRAK 13.01.2000
204
Sabahattin KARAKAŞ 01.12.2000
79
Hakan BULUT 08.10.1999
205
Sabri SARITAŞ 08.10.1999
80
Hakan KUMAŞ 08.10.1999
206
Salih AKYÜZ 13.01.2000
81
Halil AKBULUT 08.10.1999
207
Salih BULUT 08.10.1999
82
Halil AYHAN 13.01.2000
208
Salih ÖZER 01.11.2000
83
Halil İbrahim YILMAZ 15.12.2002
209
Salih ŞAHİNLER 07.12.1999
84
Halil ŞAHİNLER 08.10.1999
210
Salih Zeki SARITAŞ 08.10.1999
85
Halim İNCE 07.12.1999
211
Sebahattin AKYÜZ 13.01.2000
86
Halit AKBULUT 08.10.1999
212
Selahattin ŞAHİNLER 08.10.1999
87
Hamdi BULUT 28.04.2000
213
Selçuk AKYÜZ 08.10.1999
88
Hamdi ERDEN 01.11.2000
214
Selim GÜNAYDIN 08.10.1999
89
Hamza ÖZCAN 13.01.2000
215
Sema BEYAZ 07.12.1999
90
Hanife AYDIN 15.12.2002
216
Serkan AKYÜZ 08.10.1999
91
Harika BULUT 13.01.2000
217
Seyfettin KARAKAŞ 08.10.1999
92
Hasan BEYAZ 13.01.2000
218
Sezgin SARITAŞ 08.10.1999
93
Hasan ÇAKIR 01.01.2008
219
Sıtkı PEHLİVAN 13.01.2000
94
Hasan KARA 13.01.2000
220
Sibel BULUT 01.03.2001
95
Hasan ÖZER 01.11.2000
221
Süleyman SARITAŞ 08.10.1999
96
Hasan ŞAHİNLER 08.10.1999
222
Süleyman ŞAHİNLER 01.01.2003
97
Hasan ŞAHİNLER 13.01.2000
223
Şaban KAHRAMAN 01.11.2000
98
Hava AYDEMİR 07.04.2002
224
Şefik ÇAVUŞ 28.04.2000
99
Hayati ŞEKER 01.05.2003
225
Şenol ŞAHİNLER 03.08.2000
100
Haydar ÇAP 01.12.2000
226
Şükran BULUT 01.04.2001
101
Hekim GÜNAYDIN 08.10.1999
227
Şükrü KURT 08.10.1999
102
Hikmet BULUT 07.12.1999
228
Şükür SARAÇ 01.11.2007
103
Hikmet KAZ 07.01.2001
229
T.Fikret ÇİLİNGİR 28.04.2000
104
Hüseyin BEYAZ 08.10.1999
230
Tahir ÇEŞİT 13.01.2000
105
Hüseyin KARA 28.04.2000
231
Tahir ÖZCAN 13.01.2000
106
Hüseyin ÖZDEMİR 08.10.1999
232
Tarık ŞAHİNLER 01.04.2001
107
Hüseyin ŞAHİNLER 07.01.2001
233
Turan AKYÜZ 13.01.2000
108
Hüseyin ŞANLI 01.01.2004
234
Turan KARAGÖZ 08.10.1999
109
İbrahim ALTINBAŞ 01.01.2006
235
Turgut UZUNLAR 28.12.2003
110
İbrahim BIYIKOĞLU 01.12.2000
236
TÜRKAN ALBAYRAK üyelikten düşürülmüştür
111
İbrahim ÖZCAN 13.01.2000
237
Ünal KAMBUR 01.06.2003
112
İbrahim SARITAŞ 07.01.2001
238
Volkan AKYÜZ 08.10.1999
113
İbrahim UZUNLAR 07.12.1999
239
Yakup ÇEŞİT 13.01.2000
114
İbrahim UZUNLAR 28.04.2000
240
Yavuz AKYÜZ 01.11.2007
115
İbrahim YILMAZ 08.10.1999
241
Yılmaz ESMER 01.11.2000
116
İhsan GÜNAYDIN 01.12.2002
242
Yılmaz KAZ 03.08.2000
117
İhsan YILMAZ 01.01.2004
243
Yunus KURT 08.10.1999
118
İkram SARITAŞ 01.12.2000
244
Yusuf GÜNAYDIN 28.04.2000
119
İlhan ŞAHİNLER 07.12.1999
245
Yusuf KURT 13.01.2000
120
İlkay ŞAHİNLER 01.04.2001
246
Yusuf YILMAZ 13.01.2000
121
İrfan DİNÇLER 13.01.2000
247
Yüksel KAZ 13.01.2000
122
İrfan ERDEN 01.12.2000
248
Yüksel ÖZER 01.11.2000
123
İrfan SARITAŞ 01.12.2000
249
Zeki AKYÜZ 03.08.2000
124
İsa ÇAKIR 08.10.1999
250
Zerrin ŞAHİNLER 01.03.2002
125
İsmail DİNÇLER 08.10.1999
251
Ziya BULUT 13.01.2000
126
İsmail SARITAŞ 08.10.1999
252
Ziya KARABİBER 01.09.2001
 
©
TÜRKİYE
 
 
LİVERA FM
 
 
SİTE YÖNETİMİ
 
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Livera Forum
Web Hizmetleri
Site Yönetim Duyurular
Admin
DJ Girişi
 
YAZLIK KÖYÜ
 
Köy Muhtarı
Livera Haberler
Düğün Haberleri
Ölüm Haberleri
Livera Tel. Rehberi
Medyada Livera
Livera Spor
 
YAZLIK KÖYÜ DERNEĞİ
     
 
Başkan
Dernek Yönetim Kurulu
Eski Yönetim
Dernek Üyelik Formu
Dernek Üyeleri
Dernek Duyuruları
 
FOTOĞRAF & VİDEO
 
Fotoğraflar
Videolar
 
 
SİZLERDEN GELENLER
Fotoğraflar
Videolar
Yazılar
 
LİVERA YAZILARI
 
KÖŞE YAZILARI
...
Bize Her Yer Trabzon
Arada Bir
Anılar
Şiirler
Konuk Yazarlar
 
SPONSORLARIMIZ
 
.
 
 
 
.
 
.
 
 
©2006 YAZLIK KÖYÜ Sitesinin tüm hakları saklıdır.
Design by m.uzun