HER SAYFA YENİLENMESİNDE BAŞLIK LOGOSU DEĞİŞMEKTEDİR.
Yazlık Köyü (Livera) >>>
MURTEZA BAŞLAR
 
ATATÜRKÇÜYÜM AMMA; İNÖNÜCÜ DEĞİLİM


               Atatürkçü düşünce sistemini doğru yorumlayabilmek için, önce atatürkün tbmmsi başkanı ve devlet başkanı iken icraatlarına bir göz atmak gerekir.
                  A-Atatürk, istiklal marşımızı TBMM si kabul ettiği sırada mecliste tam bir hakimiyeti vardı.TBMMsi istiklal marşımızı oybirliği ile kabul etmiştir.İstiklal marşımızın açıklamasında :
                  a-8. mısrada{hakkıdır,Hakka tapan milletimin istiklal!} milletin hakka taptığından bahsediliyor.
                  b-14. mısrada {benim iman dolu göğsüm gibi serhaddimvar.} derken ,hem allaha olan imandan,hemde kurtuluşa olan inançtan bahsediliyor.
                  c-19. mısrada {doğacaktır sana va'dettiği günler Hakkın...} derken Tanrının Türk milletine neler va'dettiğinden bahsediyor.
                  ç-27.mısrada canları ve malları ancak Hüdanın alabileceğinden bahsediyor.Allaha yakarış ve yalvarış vardır.
                  d-29 ve 30.mısralarda vatanı mabet olarak tanımlıyor,namahrem dini bir terimdir ve emperyalistleri dini kavramlarlada rettediyor.
                  e-31 ve 32.mısralarda EZANIN dinin temeli olduğunu, ebedi {SONSUZA KADAR} yurdumda susturulamayacağını ifade ediyor.
                  f-33.mısrada ancak o zaman {kurtuluştan sonra} sana secde edilebilineceğini belirtmektedir.
                  g-40.mısrada TÜRK MİLLETİNİ tanımlarken ALLAHA tapan millet olarak tanımlıyor.
                         DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLAL!
                               OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ HELAL.
                               EBEDİYEN SANA YOK ,IRKIMA YOK İZMİHLAL:
                               HAKKIDIR,HÜR YAŞAMIŞ,BAYRAĞIMIN HÜRRİYET;
                               H A K K I D I R,  H A K K 'A  T A P A N,  M İ L L E T İ M İ N     İ S T İ K L A L !   
                            
                         İstiklal marşımızdan benim anladığım:Kurtuluş savaşıyla yeni oluşturulmaya çaslışılan TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN harcının- ÜÇ- ana ve temel unsuru vardır.ALLAH - VATAN -MİLLET sevgisi-bağlılığı. TEMEL  ÇOK SAĞLAM ATILMIŞTIR. Bu mukaddes üçlünün herhangi biri, birbirinden ayrılmaya çalışıldığında, üçüyle ilgili tamiri zor-imkansız problemler yaşamaktayız.  
                         Devletimize musallat olma girişimleri, önce bu mukaddes üçlünün herhangi birisiyle "DEMOKRATİK"! yol ve usullerle zararsız sayılabilecek eleştirilerle başlar-başlamıştır. 
                  h-Yurttaşların ALLAH ile ilişkileri ,inananlar için dünyada meleklerin yaptığı tespitlerle ahirette değerlendirilecektir.Bu konu bizi aşar.Ancak Tanrı inancının zayıflaması dünyada yaşarken sosyolojik olarak nelere mal olabileceği iyi hesaplanmalıdır. 
                  ı- Vatan sevgisi ,yaşadığımız süreçte bazı yerleri özlememiz ile açıklanabilir.Oralar herkes için küçük ölçekli bir vatandır.Bu sevgi istisnasız herkeste mevcuttur. Yok deyenler yalan söylüyorlar.Bilinmelidirki onlar art niyetlidir.Onlardan sakınmak gerekir.
                  i-Millet sevgisi herhangi bir ırkla açıklanamaz.Birlikte yaşayıp anlaşabildiğimiz insanlarla açıklanabilir.Bu birlikte yaşadığımız  insanlar küçük ölçekli millettir.Irksal farklılıklar buna engel değildir.Bu açıdan bakarsak millet sevgisi de istisnasız herkeste  mevcuttur. Milletimi sevmiyorum deyen insanlarda yalan söylüyor.Onlardan da sakınmak gerekir.Onlar da art niyetlidir. Alası içindedir.
                  j-Devlet yönetimleriyle tanımlanan rejimler, yaşamamızın kurallarını belirler.Fakat asıl olan BİR ŞEKİLDE  YAŞAMAKTIR. Rejimler insanlar tarafından belirlenir.Bu gün biri olur ,yarın bir başkası.
                           O HALDE SORUNUMUZ  NEDİR?
                 1- Yaşadığımız rejimde TAM İSTİKRAR-TAM ADALET-TAM DEMOKRASİ uygulamalarında eksiklerimiz vardır.
                 2- Milli bütünlük içerisindeki zorunlu olan farklılıklarımızı bir türlü kabul edemeyenlerimiz vardır.Bunların da FELSEFE eğitimine ihtiyaçları olabilir.Art niyetlilerin durumu başka. Onlarla ilgilenmekte devletin görevidir.
                       B-Atatürk'ün gençliğe hitabesinin
                                  Birinciparakrafında görevler tanımlanmakta,
                           İknci parakrafında durum tespiti yapılmakta,
                           Üçüncü parakrafta ise görevler yeniden tanımlanırken,nerelerden güç alınacağı {güç kaynakları}açıklanmaktadır.
                           Atatürk  Muhtaç olduğun kadret damarlarındaki ASİL kanda mevcuttur.! Demiştir.
                           Atatürkün belleğinde bulunan asil kan kavramının nasıl oluştuğuna bakarsak, bu olgu muhtemelen 1981 yılnda oluşmaya başlamıştır.Çevresindeki insanlar osmanlı tebaasınıda oluşturuyordu.Bu tebaa içerisinde türkler,rumlar, ermeniler,yahudiler,kürtler,bulgarlar,{oturgurlar}çerkezler,abazalar,gürcüler,boşnaklar,arnavutlar,araplar,lazlar,çingeneler, mohtiler,azeriler,asuriler ve hatta bizanslıların, likyalıların,amazonların,sasanilerin,hititlerin,cenevizlilerin, frikyalıların,iskenderin,pontusluların,vb vb....şimdi aklıma gelmeyen ve  bu topraklarda zamanında var olmuş çeşitli kavimlerin torunları olduğunu biliyoruz.
                       MK. ATATÜRK bütün hayatı boyunca bu insanların içinde geçmiştir.Savaşlarını bu insanlarla omuz omuza yapmış ve hiç bir muharebede yenilmemiştir.Çanakkalede askerine {size ölmeyi emrediyorum.komutunu uygulayarak ölüme giden, bu insanlardı.}Kurtuluş savaşında Kocatepenin savunulmasında ve büyük taarruzda, kocatepeye çıkan ve vadinin içinden geçen bir yol var.O yoldan yunan kuvvetleri gelip MK.in karargahını kuşatma girişimleri üzerine, Atatürk emrindeki bayburtlu bir teğmene -birliğini al ve vadiyi yarım saat kes.-emrini vediğinde vadi yarım saat kapatılmıştır.-Ancak 120 kişi olan birlikten gazi olarak geriye dönen olmamıştır.Şimdi orası şehitliktir. Yolunuz düşerse o şehitliğe uğrayınız.Oradan da karargaha çıkınız.
                        Anlatmak istediğim esasen şudur. MK.yaşaya- yaşaya, deneye- deneye, bilincinde asil kan kavramı oluşturmuştur. İşte bu kan; birlikte savaştığı askerlerin kanıdır.Bu askerler de osmanlı tebaasında nekadar soy,boy,ırk varsa onlardan meydana gelmiştir.Asil kan diye nitelendirilen bu tebaanın bütününün kanıdır.Daha sonra ATATÜRK BU IRKSAL KARIŞIMI OLUŞTURAN İSANLARA TÜRK;BU KARIŞIMDAN OLUŞAN MİLLETE DE TÜRK MİLLETİdemiştir.Yani Atatürk'e göre yukarıda saydığım ne kadar soy ve boy varsa bütününün kanı asildir.Burada herhangi bir ırkçı yaklaşım görmüyorum.
                        Ayrıca Atatürk, gençliğe hitabeyi,kendi zamanının koşullarında hangi ihtiyaçtan ve gaygıdan kaynaklarak yazdığını da TBMM ve TSK., ARŞİVLERİNİ inceleyerek,açıklamalıdır.
                        MK. Reisicumhur iken şeyhulislam kurumunu {hilafeti} kaldırmıştır.Ancak şunu da bilmemizde yarar var.İLK AYETİ OKU olan YÜCE İSLAMIN şeyhülislamı matbaayı zamanın birinde yasaklamıştır.Acaba islamla hilafet arasında, bir problem mi yaşanıyordu? Ve daha sonraları hilafet tarafından, hangi olumsuz kararlar alınmıştır..Bunun yorumunu da okuyucuya bırakıyorum.
                   C-ATATÜRK - MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK VE İNÖÜN İLİŞKİLERİ:
                   1- MK. ATATÜRK 1.meclisin kuruluşunda çevresindeki insanlara,sürekli FEVZİ PAŞA nezaman gelecek?,geliyormu? diye Maraşal Fevzi Çakmağı aramış ve arattırmıştır. Fevzi Paşa geldikten sonra da onu,değiştirilemez GENEL KURMAY BAŞKANI olarak atamıştır.
                   2-ATATÜRK o zamanlar emir komuta süreciyle işleyen BMM'ne Fevzi PAŞANIN maraşallığını onaylatmıştır.BMM'nin Atatürk ten sonra maraşallık ünvanı verdiği tek kişi FEVZİ PAŞADIR. Bu bir raslantı olabilir mi?
                   3-MK.Atatürk vefat edeceği sırada, kendi yerine varis olarak REİSİ CUMHURLUĞA Maraşal Fevzi Çakmağı önermiştir.Ancak bir şekilde,İSMET İNÖNÜ Reisicumhur ve MİLLİ ŞEF olmuştur.İnönü,Atatürk'ün resimlerini devlet dairelerinden indirtmiş,paramızın üzerindeki Atatürk fotoğrafını kaldırmıştır.Bu durumu Atatürkü unutturma çabası olarak değerlendiriyorum.Bundan sonra da MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAĞIN, KAZIM KARABEKİR PAŞANIN ve diğer arkadaşlarının esamesi okunamaz hale getirilmiştir. Acaba MİLLİ ŞEF İSMET İNÖNÜNÜN,TC.Devleti için MK.Atatürk'e rağmen başka projelerimi vardı?
                   4-Maraşal Fevzi çakmağın ve Kazım Karabekir paşaların en önemli özellikleri iyi bir komutan olmalarının yanında beş vakit namazları kılan dindar insanlar oldukları biliniyor.Acaba bu durum İNÖNÜNÜN projesi için sakıncalı mı bulunmuştur.?
                   5-Atatürk Dolmabahçe sarayında ölümünü beklerken başının altındaki silahını hiç eksik etmemiştir.Sebebi nedir?
                   6-MEHMET AKİF ERSOY birinci meclisin parlayan yıldızı olduğu halde 1924 teki ikinci mecliste yoktur.Acaba  bu durum da İSMET PAŞANIN ta!.. o zamanlardaki  bir tasarrufu mudur?
                   7-TKP kurucusu ve lideri Mustafa Suphinin Sürmeneli balıkçılar tarafından boğdurulup cesedinin denize atıldığı bilinir.Acaba MUSTAFA SUPHİNİN cesedi niçin ortadan kaldırılmıştır.Yoksa Mustafa Suphi öldürülmeyip başka bir isimde devletin bir teşkilatına monte mi edilmiştir.
                   8-MUSTAFA KEMALİN ittihat ve terakki derneğine girdiğini hiç okumadım.{İnönünün ise bu derneğe DOKTOR NAZIMın tütüncü kimliğiyle izmirde yaşarken kayıt edildiğini biliyorum.} benim gözümden kaçmış olabilir.Ancak MK.ŞAMDA çalışırken VATAN VE HÜRRİYET DERNEĞİNİ kurduğunu biliyoruz.Bu bir raslantı olabilir mi? Yoksa MK.önderliğindeki VATAN VE HÜRRİYET derneği ile-İnönü  liderliğindeki İTTİHAT VE TERAKKİ derneği arasındaki rekabetimi yaşadık şimdiye kadar.?Eğer böyle ise ben VATAN VE HÜRRİYET DERNEĞİNİN tarafındayım.
                   9-Atatürk'ün vasiyeti üzerine- ikinci adam- Fevzi Çakmak Paşa olması gerekirken ,niçin İSMET PAŞA olmuştur.
                  10-Atatürk'ün 1938 tarihinde vefatından sonra, TÜRK DEVRİMİ tarinde ekleme ve çıkarmalar mı olmuştur.?
                        Bu sorularıma cevap bulana kadar ben, İNÖÜNCÜ değilim! ATATÜRK'ÇÜYÜM.!
                        Değerli komşular sağlıkla ve esnliklerle kalınız.Hepinize selamlarımı gönderiyorum.
          NOT:Bu metni noktasına ve virgülüne dokunmadan yayınlayınız.SORUMLULUK BANA AİTTİR.Türkiyedeki şartlar müsaittir.

 

Yazan Murteza BAŞLAR
 
 
©
TÜRKİYE
 
 
LİVERA FM
 
 
SİTE YÖNETİMİ
 
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Livera Forum
Web Hizmetleri
Site Yönetim Duyurular
Admin
DJ Girişi
 
YAZLIK KÖYÜ
 
Köy Muhtarı
Livera Haberler
Düğün Haberleri
Ölüm Haberleri
Livera Tel. Rehberi
Medyada Livera
Livera Spor
 
YAZLIK KÖYÜ DERNEĞİ
     
 
Başkan
Dernek Yönetim Kurulu
Eski Yönetim
Dernek Üyelik Formu
Dernek Üyeleri
Dernek Duyuruları
 
FOTOĞRAF & VİDEO
 
Fotoğraflar
Videolar
 
 
SİZLERDEN GELENLER
Fotoğraflar
Videolar
Yazılar
 
LİVERA YAZILARI
 
KÖŞE YAZILARI
...
Bize Her Yer Trabzon
Arada Bir
Anılar
Şiirler
Konuk Yazarlar
 
SPONSORLARIMIZ
 
.
 
 
 
.
 
.
 
 
©2006 YAZLIK KÖYÜ Sitesinin tüm hakları saklıdır.
Design by m.uzun