HER SAYFA YENİLENMESİNDE BAŞLIK LOGOSU DEĞİŞMEKTEDİR.
Yazlık Köyü (Livera) >>>
MURTEZA BAŞLAR
 

ASIL MESELE

** [ TARİHSEL YOLUMUZDAKİ ÖNEMLİ BİR VİRAJIN, SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÖNÜLMEK ÜZERE OLMASI ] **
MESELESİDİR.

Murteza BAŞLAR

=======================================
[( Bu değerlendirme ve yorumlarım,40 küsür yıldır, takip ettiğim, gazete habarleri, degiler,kağıtlar, okuduğum kitaplar ve yaşadığım olaylardan kaynaklanan siyasi birikimim ile tahmini olarak hazırlanmıştır.Bu yazının her hangi bir belgesel ve bilimsel değeri yoktur. )]
==================
1-KURTULUŞ SAVAŞININ HAZIRLANMASI VE BİLEŞENLERİ.
{ 2.ERGENEKONUN HAZIRLANMASI }
Kıcasa ve kabaca değerlendirmek gerekirse KANUNİ'nin Fransızlara *kapitilasyon* denilen ticaret imtiyazları tanıdıktan sonra -{Kanuni, kapitülasyonları, her ne kadar Endülüs kırallığına karşı güçlendirilmiş, Fransa kırallığını - sigorta - kullanmak istemişse de,daha sonraki Osmanlı Sarayı, kapitülasyonları bütün ecnebilere tanımıştır.} osmanlı ve saray ekonomisi çöküşe başlamıştır.Bununla birlikte ve aynı zamanda OSMANLININ İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREN Fransız ve ecnebi ticaret ve sanayi burjuvazisi alabildiğine palazlanmıştır.Müslüman+Osmanlı olan tebaaya da sadece,devlet yönetimi ve vatan için savaşma işleri bırakılmıştı.Zaman içerisinde, parası ve teknolojisi ecnebilerin eline geçen Osmanlı ordusu ise nerede savaşmışsa orada yenilgiye uğramıştır.Aynı şartlar oluştuğunda bu yenilgiler kaçınılmaz olurdu.Ön Asya,Kafkaslar,Avrupa ve Afrikayı içine alan Osmanlı topraklarında vergisiz ticaret yapan ve müslüman+türk olmayan ecnebiler 1900 "lü yıllara gelindiğinde Osmanlı sarayını bile borçlandırıp fiilen kendilerine bağlamıştı.Ayrıca, palazlanan ecnebi tüccarlar kendi halklarını ayaklandırıp Osmanlıdan fiilen ayırmıştır.Böylece Osmanlının egemenlik alanı (toprakları) Anadoluya kadar gerilemiş ve küçülmüştür.
Bu ecnebiler, Osmanlıya son darbeyi vurmak için de 1.Dünya savaşında müttefiki olan Almanyanın yenilmesini gerekçe göstererek yenik sayıp,kalan Osmanlı toprakları olan anadoluyu da parselleyip paylaşmıştı.Vatanı savunmak,Kanuniden beri parasız ve silahsız bırakılan *OSMANLININ, MÜSLÜMAN* tebaasına kalmıştı.0smanlı sarayı ne kadar kalmışsa işgalcilerin eline geçmişti.İçeride de ne kadar ecnebi ve gayri müslim varsa ayaklanma ve isyan halindeydi.
Yanlız, silahsız, parasız ve moralsiz bırakılan Osmanlı PAŞALARI özünde, Kanuni'den beri bu çöküşün sebebi olarak gördüğü ** sarayı da karşısına alarak ** önce İstanbulda,** MUSTAFA KEMAL PAŞA ** önderliğinde, ordu içinde teşkilatlandı.Ve Anadoludaki ordu komutanlıklarına ve önemli mevkilere kuvvacı-vatansever komutanlar atadı.Baş Komutan MUSTAFA KEMAL PAŞA da işgalcilere karşı ayaklanmayı örgütlemek ve başlatmak için ordu müfettişi olarak doğu illerine atandı.Samsun'dan başlayan,örgütlenmenin amacı önce mahalli din adamları, yöneticiler ve ticaret erbabını (eşraf),ağaları, henüz kuvvaya katılmamış eski askerleri ve aydınları olmak üzere,** siyasi ,felsefe),dini,ırkı ve hulasa tebaanın hiç bir farklılığına bakmadan işgalcilere karşı ne kadar insan varsa hepsinin temsilcilerini Amasya,Erzurum ve Sivas toplantılarından sonra, 23 /nisan /1920'de BÜYÜK MİLLET MECLİSİ adı altında ANKARA'da birleştirdi. MUSTAFA KEMAL önderliğinde birleştirilen asker sivil karışımı bu orduya KUVVAİ MİLLİYE (milli kuvvetler),kısaca KUVVA denildi.
Şurası hiç bir zaman unutulmamalıdır ki;!!!
HER KADEMEDEKİ KUVVACILARI BİRLEŞTİREN VE HARAKETE GEÇİREN İSTEK VE GÜCÜN KAYNAĞI,
VATAN VE MİLLET SEVGİSİDİR.
BU SEVGİYİ OLUŞTURAN DÜRTÜ İSE;
İSLAM'IN HADİS VE SÜNNET'LERİNDE YER ALAN ** ŞEHİTLİK VE CİHA'DIN, **
YÜZYILLARDIR İNSANLARIN RUHUNA İŞLENMESİYLE OLUŞMUŞTUR.
KUVVA'nın bu antiemperyelist-milliyetçi yapısını
***II.ERGENEKON ***
olarak değerlendiriyorum.
(Birinci ergenekonu her kes biliyor.)
(Kuvvanın içerisinde az da olsa,Mustafa Suphi sekreterliğindeki Türkiye Komünist Partisinin asker-sivil üyeleri de vardı.) ** Bundan sonra MUSTAFA KEMAL PAŞA'nın komutasında ve BMM 'nin fiili öncülüğünde , MÜSLÜMAN OSMANLI tebaası ** işgalcilere karşı ayaklandı.Savaş kazanıldı.Vatan,Saltanat ve Türk Milleti ecnebi esaretinden kurtarıldı.Millet,her türlü kararını kendisinin verebileceği bağımsız duruma getildi. Bu arada Osmanlı Devletinin ,yünetimi KURTULUŞU fiilen SAĞLAYAN, BMM'nin elinde ,Başşehri de BMM'nin bulunduğu yer olan , ANKARA olarak kaldı.
=======================================================================================
2-TÜRKİYE DEVLETİNİN KURULMASI,
Türkiye adıyla devletin kurulması BAŞ KOMUTAN SIFATRIYLA ** MUSTAFA KEMAL PAŞA'nın ** Osmanlının, **Damat Ferit hükümeti** mebuslarına Ankara'ya yeni bir hükümet kurmak için gönderdiği davet mektubundan sonra ve Anadoludan gelen diğer temsilcilerle birlikte oluşturduğu BMM 'sinin açıldığı gün olan**23-nisan-1920 olarak kabul edilmelidir.
İsim olarak *TÜRKİYE DEVLETİ*olarak belirtilmese de ,Osmanlının içinden ve sadece MÜSLÜMAN-TÜRK temsilcilerden oluşan yeni bir yürütme teşkilatının kurulduğu gündür.23-nisan-192O günü.Ancak İstanbul'da da Damat Ferit Hükümeti de varlığına devam ediyordu.Saltanat kaldırıldıktan sonra da Damat Ferit hükümetinin varlığı sona ermiştir.
==============================================
3-KUVVANIN BİLEŞENLERİNİN
HALKÇILIK VE SOL ADINA AYRIŞTIRILMASI,
Büyük Millet Meclisi,23-nisan-1920'açıldığında antiemperyalist bütün güçlerin temsilcilerinden meydana gelmişti.Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra 9-eylül-1923 tarihinde,Meclis ve Cumhurbaşkanlığını yürüten MUSTAFA KEMAL PAŞA, HALK FIRKASINI kurmaya karar verir.MUSTAFA KEMAL'in bu kararıyla KUVVAİ MİLLİYE'de fiilen ayrışırma olur.KUVVA kendi içinde bölünür.
Halk Fırkasının yanında BMM içinde,gene Cumhuriyeti yönetim şekli olarak kabul etmekle beraber,LİBERALİZMİ,KİŞİSEL ve İNSANİ TEMEL HAK ve HÜRRİYETLERİ temel ilke olarak benimseyen, KAZIM KARABEKİR ve arkadaşları tarafından, 27- KASIM-1924 tarhinde -TERAKKİPERVER CUNHURİYET FIRKASI- (türkçesi:İLERİCİ CUMHURİYET FIRKASI ) adında demokrasiyi daha fazla benimsediği anlaşılan bir parti daha kurulur.
Amasya tamimiyle KURTULUŞ SAVAŞINI başlatan öncü (7-komutanın,) BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL ve İSMET İNÖNÜ dışındaki (5-öncü komutan ) İLERİCİ CUMHURİYET FIRKASI kurucuları arasında yerlerini almıştır.
Ancak;İsmet İnönü'nün siyasi bir oyunuyla ,5-haziran-1925'te de Şeh Said isyanı bahane edilerek bu parti kapatılır.
Eğer TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI kapatılmayıp işlevine devam etse bu durum -ÇOK SESLİLİK -olarak kabul edilip bölünme sayılmaz ve oluşmazdı.
Ancak; CHP zaman içinde TCF'yi (İCF) devlet ve toplum yapısından CHP' bağlanan -YARGI ve JANDARMA marifetleriyle,dışlayıp yok sayılınca, ne yazıkki, milletin büyük bir bölümü yok sayılıp,devlet ve toplumdan dışlanmış ve bölünmüş oldu.
İktdardaki CHP'nin dışında kalan muhalefette mecburiyetten toplum içinde illegaliteye çekildi.
Bu arada, Mustafa Suphi başkanlığındaki TKP ortalarda görünmemektedir.Acaba TKP bir şekilde CUMHURİYET HALK FIRKASI'nın içinde mi vaziyet almıştır diye düşünmeden kendimi alamıyorum.Mustafa Suphi'nin de Sürmeneli Yahya Kaptan tarafından -hiç bir yer bulunamamış gibi- denizde boğularak öldürülmesi ve cesedinin kaybedilmesi yani şaibeli olarak öldürülmesi,insanın aklında bir çok soru bırakıyor.
Ya Mustafa Suphi gerçek olarak hiç yoktu.Kuvva içindeki bir asker veya sivil kişi MS. adıyla,aynı zamanda TKP.sekreterliğini yürütüyordu.Yada MS.isim olarak şeklen öldürülmüş gösterilerek,bu zat ,başka bir isim ile devletteki görevine TKP proğramı kapsamında faaliyetlerine devam edegelmişmidir.
Olaylar açık ve şeffaf gösterilmediği için,bir yığın başka ihtimaller de olabilir,tabii.
Şurası kesin olarak yaşanılarak anlaşılmıştır ki; İSMET İNÖNÜ'nün MİLLİ ŞEH döneminde KEMALİZM kisvesi adıyla 1940'lı yıllarda YARGI-JANDARMA ve SİLAH zoruyla tam bir STALİNİST-ATEİST politikalar uygulanmıştır.
Yine önemle ve özellikle bilinmelidir ki; CHF,(CHP) MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETLERİNİN yani KUVVAİ MİLLİYE'NİN devamı değil - SOL YANI - ve parçasıdır. KUVVA'nın,diğer yanını ise, toplumun ,sayısal olarak ezici çoğunluğunu temsil eden TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI'dır.Ancak;devrim yasalarıyla yada çeşitli sol oyun ve senaryolarla KUVVA'nın sayısal ezici çoğunluğu, 70-80 veya daha fazla sene YOK hükmünde SAYILMIŞTIR.
Böylece 1920 de MUSTAFA KEMAL PAŞA tarafından,1.BMM ile oluşturulan -ERGENEKON ruhu-,gene kendisi tarafından CHF 'nin kurulmasıyla parçalanmıştır.
Yine tekraren belirtmeliyim ki,TEREKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI kapatılmasa, bunun adına çok seslilik denebilir ,bu çok sesli durum ise,KUVVA 'da asla parçalanma sayılamazdı.
===========================================================================
4-KOMÜNİST SOLUN CHP'Yİ ELE GEÇİRMESİ,
Osmanlının içindeki siyasi haraketlere kabaca bir göz atılırsa;
Dünyada oluşmaya başlayan sol hareketler Osmanlıda da eş zamanlı olarak var olmuştur.
1789 fransız devrimi,Osmanlının KAPİTİLASYONLARIYLA palazlanan ve güçlenen Fransız burjuvazisinin eseri olduğu görülebilir.Çünkü; Osmanlı bu kıtalar arası coğrafyaya tamamen hakim durumda idi.Hegel ve Marks da bu ekonomik coğrafyada kendilerini geliştirip üretmişlerdir.
Marksizim;Kapitalizmin oluşma sürecinde somut şartların Marks tarafından değerlendirilerek ortaya çıkmamış mıdır.?
1871 Paris komünü, Osmanlı topraklarından elde edilen sermaye birikimiyle Fransa'da kurulan fabrikalarda çalışan işçilerinin ve komünistlerin kapitalistlere ve kiliseye karşı ayaklanması değil midir.?
Zaten dünyanın ilk toplu sözleşmesi de İnegölde çini işçileri ve patronları arasında yapılmamış mıdır.?
O,da Osmanlı coğrafyasında ve Osmanlı semayesinin sonucu değil midir.?
Yani, anlatmak istediğim tam olarak,Avrupada skolastik zihniyetin yıkılma şartlarını ve Fransız -BURJUVA DEVRİMİNİ- hazırlayan çoğunlukla Osmanlı coğrafyasında Kapitilasyon ayrıcalıklarıyla elde edilen ve Fransa'da biriken OSMANLI sermayanin sonuçlarıdır.Osmanlı bu sermayeye kendi egemenlik bölgesinde sadece, kapitilasyon şartları gereği olarak, korumalık yapmış değil midir.?
Bütün bunların yanında zamanın Osmanlı aydınları da Fransa kaynaklı fikirlerle,jon-türkler ve İTTİHAT VE TERAKKİDE teşkilatlanıp,mutlakıyete karşı 1.meşrutiyet ve 2.meşrutiyeti gerçekleştirmiştir.Ancak Osmanlının son çöküşünde İttihat ve Terakkinin imzası vardır.
MUSTAFA KEMALİN Şam'da kurduğu VATAN VE HÜRRİYET cemitetinin İTTİHAT ve TERAKKİYLE ilişkisi yoktur.
Kendisi de Selanikte bu teşkilata (İTT. ve TER.ye) 2-3 ay üye olmuş ve daha sonra üyelikten çekilmiştir.
VATAN ve HÜRRİYET CEMİYETİ'de zamanın şartlarında yürütülememiştir.
İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİNİN asıl amacı Osmanlı Devleti içerisinde DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİDİR.Saltanatsız bir Cumhuriyet değildir.** Bileşenleri Osmanlı içindeki ilerici sol kesimdir.
*KUVVAİ MİLLİYENİN asıl ve temel amacı ise VATANIN ve MİLLETİN EMPERYALİST İŞGALDEN KURTARILMASIDIR.
*KUVVANIN BİLEŞENLERİ İSE ** OSMANLIDA YAŞAYAN antiemperyalist TEBAANIN ( yurttaşların ) bütünüdür.
BU GÖRÜŞE İTİRAZI OLAN VARMI?.VARSA BERİ GELSİN BAKALIM.
KUVVA HAREKETİ * MUSTAFA KEMAL'in VATAN ve HÜRRİYET FİKİRLERİNİN DEVAMI DEĞİL MİDİR?*
KUVVA ONUN ÜZERİNE ŞEKİLLENMEMİŞ MİDİR.?
İŞTE MUSTAFA KEMAL İLE İSMET İNÖNÜ ARASINDAKİ FARK BURADA YATMAKTADIR.
MUSTAFA KEMAL TAM OLARAK **ULUSAL BAĞIMSIZLIKÇI ve TÜRK MİLLETİNİN BÜTÜNÜNÜ YEMSİL ETMEKTE **
İSMET İNÖNÜ İSE; Kuvvanın ve devletin içinde SOL-SOSYALİST DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAYA ÇALIŞAN KİŞİ VE SADECE BU TÜR SOL GURUPLARIN LİDERİ ve TEMSİLCİSİ OLARAK GÖRÜNMEKTEDİR.
Daha açık söylemek gerekirse MUSTAFA KEMAL bu milletin ve devletin bütününün karşılığı,
İsmet İnönü ise bu millet bütününün kendisi değil **sol-sosyalist-stalinci * parçasıdır.
Ancak 40'lardaki CHP'nin yönetimi de,daha sonraki yönetimdekiler de ,bu günküler de, gerçeği, vatandaşa söyleyememiş.Aksine komunizme karşı olduğunu inatla söyleyerek halkı kandırma yoluna gitmiştir.Yurttaşlar da CHP'nin içi başka dışı başka göründüğünden ona hiç güvenmemişlerdir.
İsmet İnönü MİLLİ ŞEF olduğu zaman bile milletin tamamını temsil etmemiş ve edememiştir.
ŞEVKET SÜREYYA,MUSTAFA KEMAL'in yanında ikinci bir kişi oluşturmaya çalışmış ise de ,becerememiş **İsmet İnönü'yü 2.ADAM yapmayı başaramamıştır.**
İsmet İnönü'ye kendi taraftarları tarafından verilen destek bile şaibelidir.Çünkü;sol-sosyalist teşkilatlanma biçimi "" fikirsel iknaya değil,mutlaka **korkuya ve yıldırmaya** dayanır"". Çünkü onlar; korkutamadığı insanlara güvenmedikleri için onları örgütlerine katmazlar - almazlar.Çeşitli oyunlarıyla kullanma yoluna giderler.Bu kullanma yöntemleri milleti kendilerinden nefret ettirmiştir.
Destek eylemi ve duygusu ise, gönüllü rızadan sonra oluşur.
KUVVA'da ve daha sonra TC.Devletinde * kurtarıcı lider olarak TEK ADAM * vardır.Bu ulu kiş,i ise ** BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL'dir ** İkincisi veya üçüncüsü yoktur.Bugünde yoktur.
Özellikle İSMET İNÖNÜ, CUMHURREİSİ seçildikten sonra yaptığı icraatlara baktığımızda Türk Milletinin ** dini,kültürel ve sosyolojik **kimyasıyla uyuşmayan faaliyetler gösterdiği görünmüşür.
1940 -50 ** MİLLİ ŞEF ** DÖNEMİ ;TOPLUMUN %95'ini MEYDANA GETİREN ** DİNDAR, DEMOKRAT VE LİBERAL KESİMİN,** DEVLETTİN İÇİNDEN,ASKAR SİVİL BÜROKRASİDEN DIŞLANMASI SÜRECİDİR.KEMALİZM ADI ALTINDA,STALİNİST-ATEİST İDEOLOJİ'yi DEVLETE VE MİLLETE,YARGI,JANDARMA ve SİLAH ZORUYLA KABUL ETTİRİLME ÇALIŞILMIŞ.BU ÇALIŞMA DEVLETTE VE YARGIDA BAŞARILMIŞ,ANCAK HALK NEZDİNDE ve MİLLETİN VİJDANINDA TUTMAMIŞTIR.
Açıkçası 40-50 arasındaki yıllar, Stalinist-ateist tek tip devlet ve toplum oluşturma süreci olarak görülmelidir.
Bu dönemde,İslam Dinindeki yanlış yorum ve eklemelerle (bi-dat'larla ) değil, ** TOPLUMUN İLERLEMESİNE VE KALKINMASINA ENGEL TEŞKİL ETTİĞİ SUÇLAMASIYLA ** İslamın tamamına karşı çıkılmış ve tamamı yok edilmeye çalışılmıştır.İslamın kaynağından öğrenilmesi reddedilmiştir.Kişi veya devlet, ateist olsa bile sosyolojik ve bilimsel açıdan İslamı incelenmeğe değer bulunmamıştır. **
YAPAY BİR İRTİCA TEHLİKESİ ÜRETİLEREK milletimizin kültürel ve geleneksel kökü olan İSLAM REDDEDİLMİŞTİR. 40-50 arası Milli Şef dönemi uygulamaları aynen böyle olmuştur.
Merak edenler o dönemi yaşayanlara sorabilirler.
Asıl cehalet - tek tip ve tek gözlü cehalet- buradadır.!!!!!!
CHP'ye kodro yetiştirme ve kalkınma amaçlı kurulan Köy Enstitüleri bile;** YANLIŞ AMAÇLAR UĞRUNA YÖNLENDİRİLDİKLERİ **için ve başarılı ve kalıcı olamamış heder edilmişlerdir.
Bu başlık altında anlatmaya çalıştığım; 1940-1950 yılları arasında CHP'nin uyguladığı proğram Türkiye şartlarında uygulanabilecek, tam bir sol-sosyalist -stalinist proramdır ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Devletin ve CHP'nin yönetiminde kimlerin olduğu yaptıklarından belli değil midir.? Yöneticilerin ve zamanın sözü geçen aydınlarının! hemen hepsi TKP'nin illegal üyesi olabilir mi?.
Kimi TKP'lilerin hapse atılması veya sürülmesi kamufle oyunundan başka bir şey değil midir.?
Bunlar benim yorumum tabi isteyen olursa da araştırır. Bakalım araştıranlar,zamanın en ünlüsü ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'in tkp'merkez yönetiminde olduğunu bulabilecekler mi.?
Yani TKP ,1940-50 ARASINDA CHP ADI VE İNÖNÜ LİDERLİĞİNDE **TAM OLARAK DEVLETİ ,ORDUYU ,YARGIYI ELE GEÇİRMİŞ VE YÖNETMİŞTİR.2007 YILINA KADARDA BIRAKMAMIŞTIR.**Diye düşünüyorum.
=============================================================================
5-1950-60 ARASI VE * DP * DÖNEMİ,
Devleti ve yargıyı ele geçiren millişef İnönü,halkı bir türlü yanına çekememiştir.
Halk arasında çok sevilen ve saygı gören MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK ve HAREKETİ her ne kadar resmen devlet kadrolarından çıkarılsa da,halk arasından yok edilememiştir.
Onun yerine ve Fevzi Çakmak hareketine benzeyen fakat CHP'nin başka bir versiyonu olan Bayar,Menderes iklisinin oluşturduğu DP.devreye sokulmuştur.Aslında DP.hareketi CHP'nin sağ versiyonudur.
50-60 dönemi arasında her ne kadar DP iktidar olsa da ORDUNUN VE YARGININ içindeki İNÖNÜ etkisine dokunulamamıştır.
40-50 arasında DEVLET ve CHP,tamamen illegaliteye çekildiği için,2007 yıllarına kadar da demokrasinin önünde en büyük engel olmaya devam etmiştir.STATİKOCU,KEMALİT-STALİNİST yapıya bir türlü dokunulamamıştır.
Bununla birlikte yurttaşlar, 50-60 döneminde kendilerinin ve güçlerinin farkına varmış ,kendi iradeleri olmadan bazı şeylerin olamayacağını anlamışlardır.
İsmet İnönünün CHP yoluyla oluşturulan -ağa ve eşrafının- yanında Türkiyenin bütün yerleşim yerlerinde ** DEMOKRAT PARTİLİ ** AĞA VE EŞRAF ** muhalefeti oluşturulmuştur.
Bu muhalif yapının içinden gercekten demokrat,her türlü tiktatöryal yapıya izin vermeyecek liberal bir oluşum çıkmıştır. Bu gün kü AK PARTİ hareketi ordan çıkan gerçek muhalefetin teşkilatlanan şeklidir.
Kemalist statikocu tiktatötrlük DP.tabanında gelişen muhalefeti dizginleyemeyeceğinin farkına varınca 27-mayıs darbesini tezgahlamıştır.Dikkat edilirse 60 darbesinden sonra gelişip güçlenen MARKSİST-LENİNİST hareket.Demirel liderliğindeki AP de gerçekten ve hiç bir zaman tutarlı bir demokrat muhalefet işlevi görememniştir.Zaten böyle bir tutarlı muhalefete de hiç birinin niyeti yoktu.
Bunun için de devletin,ordunun ve yargının içinde çöreklenen Kemalist yapıya dokunmamış-dokunamamıştır.
60 darbesinden sonra kurulan ( sol partiler dahil ) partilerin başkanları 27-mayısın MBK.içinden çıkması raslantı olabilirmi.
AP.yi RAGIP GÜMÜŞPALA
MHP 'yi ALPASLAN TÜRKEŞ,
SOL-SOSYALİST Parti ve fraksiyonlar da -CEMAL MADABOĞLU,OSMAN KÖKSAL,MİHRİ BELLİ ve mbk ile ilgili ve bağı olan kişiler etkili olmuşlardır.
CHP. zaten darbeyi beceren parti olarak FAALİYETLERİNE aynen devam etmiştir.
_____________
[[1950 den sonra oluşan ve geliştirilen iktidar partileri dahil,DP,AP,MHP iktidarda olukları zamanlarda bile ** ORDU,YARGI,BÜROKRASİ ve DEVLETİN, TİKTATÖRYAL İLLEGAL yapısına muhalefet edememişlerdir.
Nerden anladın derseniz.?
Kızılaydaki TBMM ve Devletin en üst bürokrasisinin olduğu alanlarda 1940 dan sonra ÖZAL dönemine kadar bir tek cami dahi yaptırılmamıştır.Nedenini siz bulursanız ,ben de size niçin gerçek muhalefet olmadığını söyleyeceğim.%95 müslüman olan bir devletin

başşehrinde ,hükümetin ,bakanlıkların ve tbmm konuşlandığı çok geniş bir alanda 55 senede bir tek cami yapılmamasını hangi gerekçe açıklayabilir.Bu sürede seçilen milletvekillerinin+çalışan memurların+ziyaretçilerin tamamı beynamaz mı? yoksa ateizm taraftarı mı idi.?Bu basit ve herkes tarafından görünen bir örnektir.
Buradaki kastım,Kızılay çevresinde 50 seneden beri yaşayan bu insanların neden ibadet yapmadıkları değil.Camide namaz kılmak isteyen insanlar varsa neden o çevrede namaz kılamadıklarıdır.
Çünkü; ibadet yapmak onların en demokratik ve insani haklarıdır.
Lailklik deyipte onun içini fiiliyatta , dine karşı ve dinsizlik eylemleriyle doldurursanız size gerçek müslüman ve dindar yurttaşların hangisi inanır.?Siz insanları keriz mi sanıyorsunuz,deyeceğim demiyorum,çünkü siz ikide bir "halkımız cahildir derken " bunu ima etmeye çalışıyorsunuz.]]
_______________________
Bundan da görünüyorki asker-sivil karışımı İLLEGAL BİR ""KEMALİST BİR MERKEZ"", TSK , YARGI ,PARTİLER,SİVİL KURULUŞLAR'ın içinde olmuş ve toplumun tamamını YÖNETMİŞTİR.
Bu merkez toplumda KATALİZATÖR ve GÖRÜNMEYEN ASIL DEVLET durumuna getirilmiştir.
Bu yapıdan öyle anlıyorumki yukarıda belirttiğim gibi,Türkiye'de görünmeyen amma her olaya hakim ve yönlendirici olan bir merkezi yapının { İLLEGAL PARTİNİN } varlığı ORTADA OLDUĞU HİSSEDİLİYOR. Bu parti bana göre ** THKP ** olabilir.
=================================================================
6-İLLEGAL GÖRÜNEN * THKP'nin *
TÜRK SİYASETİNDEKİ BELİRLEYİCİ YERİ,
"" KEMALİZM "" DENEN STALİNİST İDEOLOJİ,
Aslında ** TÜRKiYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ'nin ne zaman kurulduğunu bilmiyorum.Ancak , Deniz Gezmişin kurduğu TİKKO ve Mahir Çayanın kurduğu THKP-C,""THKP'ye"" bağlı ve onun proğramının, silahlı savucusuları olduklarını açıklayınca,ondan sonra kurulan bütün sol-devrimci-sosyalist ve komünist fraksiyonların,THKP tarafından üretildiği ortaya çıkmış olmuyor mu?
Atatürkçü'lükle ilgisi olmayan ve İSMET İNÖNÜ tarafından piyasaya sürülen ** KEMALİZM ** ve Kemalistler önceleri kemalist devrimi savunurlarken daha sonraları zamanı ve mekanı uygun bulunca kendileri MARKRSİT-LENİNİST devrimi savunmaya başlamadılar mı?.
Öncümüz MUSTAFA KEMAL derken ,Öncümüz ** LENİNDİR ** demeye başlamadılar mı?.Burdan da anlaşılıyor ki İsmet'in oluşturduğu KEMALİZM tezi içerisinde illegal leninistleri almış çalıştırmıştır.KEMALİZM,adını da, halkın tepkisini çekmemek için ** ÖRTÜ OLARAK ** kullanmamış mıdır?
[[Burdan yola çıkarsak 1940'lardan sonra türkiye siyasetini zapturap altına alan KEMALİZM-KEMALİSTLER, illegal ** THKP ** çatısında birleşen ** LENİN,in stalinist ** uygulayıcılarından başkaları değildirler.Ben böyle görüyorum.Kimilerine göre yanlış olabilir.]]
Benim kişi olarak tanıdığım, 70-80 arası ve sonrası TKP üyeleri de , O günlerde ,artık bundan sonra kendilerine ** KOMÜNİST ** değil ** KEMALİST ** deyeceklerini söylemişler ve kendilerini ** KEMALİST ** diye adlandırmışlardır.Bu gün ise bu eskinin KOMÜNİST'i -KEMALİST'lerin- ve -ML.DEVRİMCİLERİN- önemli bir kesimi,günümüzde, ondan da vaz geçmiş, AK PARTİ'yle yan yana her türlü stalinist - kemalit -darbeci politikaları red ederek ** EŞİT YURTTAŞLIĞI ve TAM DEMOKRASİYİ savunmaktadırlar.Bu olumlu bir durumdur.Ve olması gerekenin yapılmasıdır.
Bu günün şartlarında onlara önerim ise; adınız ve proğramınız nasıl olursa olsun -eşit yurttaşlık prensiplerini benimseyip ,zihniyetlerinin bu yönde geliştirerek yollarına devam edebilmeleridir.
Atalarımızın ve bizim yaşadıklarımızdan öğrendim ki; küçük bile olsa,her hangi bir muhalefet yok edilmeye başlandığında ,bununla birlikte ve aynı zamanda, toplumun tamamının yok olmasının başlangıcına atılan ilk adım oluyor.
7- ** BÜTÜN İLLEGAL SİYASETİN VE ORDUNUN **
BİRLEŞTİĞİ YER,
Türkiyedeki sol siyaseti böylece irdeledikten sonra siyasetimizin biraz da sağ tarafına göz atmak gerekir.
1-TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI;İSMET İNÖNÜNÜN BİR HAMLESİYLE 1925 TE KAPATILMIŞTIR.
GÖRÜNÜRDE HERHANGİ BİR FAALİYETİ OLMAMAKLA BİRLİKTE,HALKIN BÜTÜNÜNE YÖNELİK BİR TEMSİL ÖZELLİĞİ OLDUĞU İÇİN KORKULUP KAPATILMIŞTIR.
2-SERBEST FIRKA; TEREKKİPERVER CUMHURİYET PARTİSİNİN görünse bile;BİR DENEME İDİ ** MUSTAFA KEMAL ** TARAFINDAN ÇOK GÜÇLENECEĞİ ENDİŞESİYLE HEM KURDURULUP HEM DE KAPATILMIŞTIR.
3-1940 lı yıllarda DP.den başka bir partinin yaşamasına,kemalist tiktatör İSMET PAŞA müsaade ETMEMİŞTİR.
Ancak CHP tarafından kotrol edilebilecek konumda oluştrulan ve aynı zamanda KEMALİST çerçeve içinde yer alan ** DP **'ye izin verilmiştir.
Bunun yanında katı bir ATATÜRKÇÜ olan MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK'ın partisi ve kendisi çöpe atılmış,Paşanın Çankayadaki evi bile inönü tarafından sudan bir ** yol ** bahanesille yıktırılmıştır.
O, PAŞA ki kurtuluş savaşında ve MUSTAFA KEMAL ATATÜRK bu dünyadan göçene kadar GENELKURMAY BAŞKANI ve arkasını korkmadan yaslayacağı TEK insandır.Ondan sonra da TOPAL OAMAN gelir.
MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK'ın en önemli bir kaç özelliklerinin bazıları:
a-Ordu içnde çok sevilip,sayılması,
b-Altı dil bilmesi,
c-CEPHEDE OLDUĞU VE SAVAŞ HALİNDE İKEN BİLE ** NAMAZ VAKTİ GELDİĞİNDE BİR TAŞIN ARKASINA ÇEKİLİP NAMAZINI KILACAK KADAR İSLAMA BAĞLI OLMASI,
ç-Orduyu siyasete karıştırmaması.
Çakmak Paşadan sonra ordu ** İsmet Paşa ve yandaşları tarafından ** siyasetin göbeğine çekilmiştir.
İsmat Paşa Reisicumhur seçildikten sonra kendine göre KEMALİZM olarak adlandırdığı STALİNİZME yakın ve Türkiye versiyonunu devreye sokmaya başladı.
Bunun için İnönü,önce MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK komutasındaki orduyu hadefine aldı.1942 de FEVZİ ÇAKMAK'I görevden almak istemişse de paşanın ** emekliliğim gelmedi,ayrılmayacağım,emekli olunca ayrılacağım ** diye itiraz etmesi üzerine.Başarılamadı.
O paşa ki, İsmet İnönü'yü BMM baskı yaparak REİSİCUMHUR yapan GENELKURMAY BAŞKANIDIR.
İnönü,1944 te F.PAŞA'NIN YAŞ HATTİNDEN EMEKLİ OLMASIYLA ORDUYU tamamen kemlist ideolojiyle donatıp kendi CHP sine tabi kıldı.Bağladı.Orduda kadrolaştıktan sonra da bütün yargıyı ve bürokrasiyi kolayca kemalizmin hizmetine soktu.Yani muhalefette olsa bile, iktidar dahil kimsenin kımıldamasına müsaade etmeyecekti.Nitekim bundan sonra taa,2007 yılına kadar kimse ordunun gizli açık talimatlarının dışına çıkamadı.Çıkanlar ise ,** yaşayanlar bilir.** Çeşitli şekillerde siyasetten ve devlet çarkından diskalifiye edildi.
Kimileri de şaibeli bir şekilde öldüler.
BÖYLECE, ORDU DAHİL DEVLET'in BÜTÜN RESMİ VE SİVİL TOPLUM KURUM VE KURULUŞLARI İLLEGAL BAĞLANTILARLA, KEMALİST CHP'nin EMRİNE ve KOMUTASINA SOKULMUŞ OLDU.
Bundan sonra CHP'nin muhalefette yahutta iktidarda olmasının arasında hiç bir fark kalmayacaktı.
2007 e-muhtıraya kadar ,Legal uygulamalar,ORDU ve ÜST YARGI'nın içindeki ,etkili ve yetkili kemalistler tarafından takip edilip uygulanır olmuştur.
--------------------
4- DP.
Kısaca DEMOKRAT PARTİ , KEMALİST CHP'nin sağ versiyonu olarak kutuldu.Dış şartlar için de öyle gerekiyordu.Ancak; DP.nin milletin tabanında Kemalizme karşı , doğru-dürüst gerçekçi bir muhalefet oluşmaya başlayınca ** YAZILAN SENARYO GEREĞİ ** çeşitli gerekçeler oluşturularak 1960 ,27 MAYIS darbesinden sonra kapatılmıştır.Okuduğum bir kaynağa göre idam edilen Başbakan Adnan Menderesin mezarı açıldığında içi boş olduğu ortaya çıktı.Nasılının ve nedeninin mezarı hazırlayanlara sorulması gerekir.
------------
5- AP.
DP.nin yerine MBK 'si üyesi Ragıp Gümüşpala tarafından kurulan AP.de iktidardan ** kaç defa indirilip ,kaç defa iktidar olduysa aynı işlevi görmüştür.
---------------
6-MHP
MHP yine MBK. üyesi ALPASLAN TÜRKEŞ tarafından kurulmuş olup.Komünizme karşı mücadelede yararlı çalışmalar yapmış olsa bile.Gerçek anlamda düzene muhalefet edebilecek kitlesel çoğunluğa bir türlü ulaşamamıştır.
-------------------------
7-MİLLİ NİZAM-SELAMET VE REFAH PARTİLERİ ;
NECMETTİN ERBAKAN tarfından kurulan SELAMET PARTİSİ Kemalizme karşı tam bir muhalefet partisidir.Her soydan yurttaşları birlaştiren Türk Milletinin geçmişine sahip çıkıp milli ekonomoyi benimseyen önemli ve gerçek bir muhalefettir.Ancak;Libya ve İran vari bir düzen BENİMSEDİĞİ - yahutta öyle göründüğü - İÇİN ona da müsaade edilmedi.Bu durum demokratik olmasa bile ** demokrasiyi kullanıp iktidara geldikten sonra onu toptan yok etmeye çalışanlara da uyanık olmak devletin görevleri arasında olmalıdır.
ERBAKAN HOCA' da verdiği demeçleriyle rakiplerini bir şekilde yok ederek veya refahlı yapacak şekilde kendi vesayeti yolunda ilerliyordu.Siyasi mücadelesi de; daha çok seçim değil ,daha çok kendine özgü bir darbe yada devrim kokuyordu.
Refah Partisi iktidarda fazla kalamadığı için bu ön görüler sadece tahmin olarak kaldı.
DELİLLER:RP.nin libya,iran,hamas,suudi,vs.vs.bağlantıları.ERBAKAN'nın siyasi demeçleri. GİBİ.
BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN, REFAH PARTİSİNİN MİLLİ EKONOMİ POLİTİKASI, BU GÜN DE UYGULANAN VE UYGULANMASI GEREKEN BİR GERÇEK RPOĞRAM OLARAK ÖNÜMÜZDE SAPA SAĞLAM DURMAKTADIR.
--------------------------
8-TKP ve sol fraksiyon Partileri.
TKP ve onun sol-sosyalist-devrici-darbeci muhalefeti zaten kitlesel bir parti olmayı, hiç bir zaman benimsemediği için onları daha çok ** marjinal - kadro hareketleri ** olarak kalmış ,terör kapsamında değerlendirmek gerekir.
====================================================================================
8-2007 DEN SONRAKİ
AK PARTİ ve TAM DEMOKRASİ HAREKETİ DÖNEMİ,
................................................................................................................................................................
A-CHP ,YARGI VE DEVLET BÜROKRASİNDEKi; TİKTATORYAL
POLİTİKALARIN VE KİŞİLERİN TEMİZLENMESİ,
CHP,MUSTAFA KEMAL TARAFINDAN ** İMTİYAZSIZ SINIFSIZ KAYNAŞMIŞ BİR KİTLEYİZ ** ŞİARIYLA KURULMUŞ BİR PARTİDİR.
Ancak ,TERAKKİPERVER CUMHURİYET PARTİSİNİN, İnönü'nün bir olyunuyla kapatılması,CHP 'yi tek parti yapmıştır.
Bu şekilde Türkiyede ,devlet tiktatörlüğünün içinde bir de parti tiktatörlüğü yaşanmaya başlanmıştır.
Demokrasiyle yönetilen devlet ve toplumlarda siyasi partiler olmazsa,olmaz unsurlardır,
Amma ve lakin,silahsız her türlü muhalefetin varlığının,serbest seçimin,seçimle iktidara gelip, seçimle gitmenin,serbest siyasi tercihlerin,vs.vs.ANAYASAL HAK olarak garanti altına alınmadığı durumlarda TEK PARTİ KURMAK yurttaşlara, devlet Kadrolarının zülmüne ek olarak yapılan , KATMERLİ AZAPTIR, devlet tarafından YURTTAŞLARA YAPILAN İŞKENCENİN katmerlenmesi ve KOLAYLAŞTIRILMASIDIR.Başka da bir işe yaramamıştır.
KUVVA'nın YANİ ** BMM ** nin bütün MİLLİ FARKLILIKLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE ** çatı teşkilatı ** olarak OLUŞTURULMASI doğru ve olması gerekendir.
Yanlış olan Kurtuluştan sonra , KUVVA içindeki bir gurubun kuvvayı **( BMM'sini )** ele geçirip,diğer kuvvacıları yok sayma ve yok etme girişimleridir.
Bu açıdan bakılırsa CHP 'nin kurulması doğru olmakla birlikte ,tek parti olarak kalması yurttaşlara siyasi kardan çok, zarar getirmiştir.
Demokrasinin gelişmesi açısından,CHP tek parti olarak kurulduğu için,kurulmazsa ,daha iyi olurdu kanısındayım.
Neden diyaceksin?;Jandarmanın kontrolundaki gizli-açık CHP üyeleri en ücra mahalle ve köylerde dahi *dindar ,mütedeyyin*demokrat* yurttaşların yani muhaliflerin yakasından eksik olmamıştır.
Dünya ölçeğinde kurulan ** belli bir ideolojiye bağlı tek parti yönetimlerinin ** yaptıklarını ve hazin sonlarını hep beraber görüp yaşadık-yaşıyoruz.
Ör.NAZİ-FAŞİST,KOMÜNİST,BAAS partileri gibi.(İranda ki partinin adını bilmiyorum.)
İnönü, öyle anlaşılıyorki, KUVVA'dan beri siyasi yaşamını ** MARKSİST-LENİNİST - STALİNİST ** bir çizgide devam ettirmiştir.
Mustafa Kemalin benimsediği ekonomik model ** KARMA EKONOMİ ** olduğu halde İnönü sınıf temeline dayalı bir toplum ve devlet modelini öne çıkarmıştır.Mustafa Kemal yaşarken ** SINIF ve ZÜMRE temeline dayalı örgütlenmeye yasak getirmiş olduğu halde.İnönü 1946 CHP kurultayında sınıf temeline dayalı parti kurma yasağını kaldırmıştır.
Benim kanıma göre İnönü'nün buradaki amacı ** sadece , sınıf temeline dayalı başka partilerin oluşmasına izin vermek deği,** bununla birlikte ve aynı zamanda CHP'yi sınıf temeline çekmenin önündeki yasal engeli kaldırmak olmalıdır.
Nitekim CHP 1970'li yıllardan sonra bütün sol frasiyonları içinde barındırmış ve Ecevit önderliğinde iken KAMU MÜLKİYETİNE dayalı sosyalist proğramları savunmuştur.Ör.** toprak işleyenin ,su kullananın ** sloganı bariz bir örnektir.
Bu şekilde kollektif-ekonomik bir proğramı olanın elbetteki,diğer tabakaları yok etme niyeti olacaktır.Özel mülkiyet ilişkilerini kaldırdığınızda o müklerin sahiplerini de ortadan kaldırmanız gerekmez mi.?
Toplumda farklı ekonomik yapı ve menfaat ilişkileri olmayınca ,farklı partilerede ihtiyaç olmayacaktır.
CHP,Deniz Baykalın Genelbaşkanlığına kadar ** ekonomide ve yönetimde ** aşağı yukarı böyle bir proje savuna gelinmiştir.
Sayın Baykalın bir tabur jandarma marifetiyle Sayın Sarıgülü kurultaya sokmaması bariz bir kemalist uygulamadır.
Adına ister KEMALİZM,ister SOSYALİZM, ister CHP deyin, ne fark eder.
Yapılanların ""tiktatöryal bir uygulama"" ve yanlış olduğu yaşanarak ortaya çıkmamışmıdır.?
CHP ve MÜTTEFİKLERİ önce kendi içinde ,ondan sonra da Türkiye'de ** EKONOMİK ve SİYASİ olarak bu tiktatöryal anlayışı - zihniyeti terk etmeden veya ettirilmeden Türkiye'ye demokrasinin gelip yerleşmesi hayaldir.
Bu iş önce ve her şeyden önce CHP 'nin kendi iç meselesi ve GÖREVİ OLMALIDIR.
- Benim itirazım İSMET PAŞA öderliğindeki kemalist-stalincilerin 1940 lardan sonra neden devleti yönettiklerine değildir.
- Devleti yönetenlerin neden müslüman ve dindar olmadıklarına da değildir,
*-Neden yurttaşların önemli bir kesimine sadece doğal insani haklarını kullanmalarını, suç sayılıp zulüm görmelerinedir.
*-1940 lardan sonra yaptıkları çalışmalarını neden kendi adlarıyla ve açık seçik yapmadıklarınadır.
*-Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ünher fırsatta KOMÜNİZME karşı olduğunu belirtmesine rağmen; MUSTAFA KEMAL adının , İSMET İNÖNÜ'nün kemalist - stalinist çalışmalarına alet edilmesinedir.
*-Kurtuluş Savaşının ve kurtarıcılarımızız adlarının ve tarihlerinin KEMALİZM adına heder edilmesinedir.
*-Milli MÜCADELE tarihimizin tahrif edilerek yok edilmeye çalışılmasınadır,
*-Bize -siyasi ve kültürel anlamda- ayağımızı basacağımız bir karış yer bırakmamalarına dır,
*-Tarihi-kültürel ve siyasi köklerimizi unutturmaya çalışmalarınadır.
*-Muatafa Kemal adı kullanılarak TÜRK MİLLETİ'nin, milli , maneyi ve kültürel değerlerin kimyasıyla oynanmasınadır.
*-Yüce Türk Milletin kandırılmasınadır.
Yoksa, TKP gibi diğer benimsemediğim diğer partilerin, seçilerek yeterli çoğunluğu sağladıktan sonra iktidara gelip devleti yönetmesine, bu günde bir itirazım yoktur.Olamaz da.
Bu durumu demokrasinin doğal işleyiş icapları olarak görürüm.
.................................................................................................................................................................................
B-PKK GİBİ, MARKSİST-DEVRİMCİ -DARBECİ - AYIRIMCI
HAREKETLERİN BERTARAF EDİLMESİ,
Dünyada çağın dışına itilen Marksist-Leninist partiler ve örgütler ne yazık ki Türkiye düşmanlarının dayatmasıyla yurdumuzda çalıştırılmalarına hala devam ettirilmektedirler.Bu terör örgütlerinin - ekonomik ve siyasi - dış bağlantıları kesildiğinde otomatikman varlıkları-işlevleri sona erecektir..Bu Marksit-Leninist partiler artık toplumsal fosil durumundadır.
..................................................................................................................................................................................
C- AK PARTİ ve TAM DEMOKRASİ HARAKETİ;
Refah Partisinden kopan bir gurup milletvekili RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE Ak Partiyi kurduklarında,İslamın yanına liberalizmi ve çok sesliliği katınca bu hareketin bir çok şeyin habercisi olduğu belliydi.
İlk başlarda her ne kadar yurttaşlar tarafından inanılıp güvenilmese de Başbakan ** RECEP TAYYİP ERDOĞAN **eylem ve söylemleriyle,Ak Parti üzerindeki bütün acabaları ortadan kaldırılıp kısa zamanda KÖKLERİMİZDEN BESLENEN tam bir türkiye partisi olduğunu ispatlamıştır.
-Ak Parti eylemlerinde ve söylemlerinde kısaca ve özetle,
a-Partiye katılmayan yurttaşları, dışlamadan ve yok etme çabası içerisinde olmadan bir arada yaşama geleneklerini savunmak,
b-Yurttaşların tamamı için vesayetsiz ve baskısız bir rejimin savunucusu olmak,
c-Gerektiği vakit bütün vesayet uygulayan kurum ve kuruluşlarla hesaplaşmayı göze alıp uygulamaya geçirmek,
d-Yurttaşların kendi aralarında ve yurttaş devlet ilişkilerinde,sivil kuruluşların kendi aralarında,devletin kendi kurumları arasında yani , BÜTÜN MİLLİ UNSURLAR RASINDA HAKKANİYETE DAYANAN TAM BİR MUTABAKAT ARAMAK, vs.vs. olarak görülmektedir.
Bu yapı 1920 de MUSTAFA KEMAL önderliğinde oluşturulan 1. BMM'nin yapısının zamanımıza uyarlanmasının AYNISIDIR.
..........................................................................................................................................
-TAYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ ""AK PARTİ""
..............................................................
İSMET İNÖNÜ ve ARKADAŞLARI TARAFINDAN BOZULAN -MİLLET BÜTÜNLÜĞÜNÜN-
""BİRLEŞTİRİLME ve TEKLEŞTİRİLME"" DÖNEMİ OLARAK GÖRÜLMELİDİR.-
.................................................................................
YANİ "İNÖNÜ VE ARKADAŞLARI" TARAFINDAN
UZUN BİR ZAMAN DİLİMİNDE
"THKP" HALİNE GETİRİLEN ""KUVVANIN""
YENİDEN 1.BMM DEKİ BÜTÜNLEŞTİRİCİ DURUMA GETİRİLMESİ DÖNEMİDİR.!!!!
......................................................................
BU YAPILANMAYI,BÜTÜN MİLLİ UNSURLARIN BİR ARADA TOPARLAMASI ve TOPLANMASI ANLAMINDA,
""3.ERGENEKON"" olarak değerlendiriyorum.
Benim kaleme aldığım
***EŞİT YURTTAŞLIK PROJESİ ***
3.ERGENEKONUN **{ MİLLİ BÜTÜNLÜK İÇERİSİNDEKİ BÜTÜN FARKLILIKLARI, [[YURTTAŞLARIN,DİL,DİN-DİNSİZLİK,FELSEFİ,SİYASİ,MEZHEP,IRK,SOY,BOY,DÜŞÜNCE,CİNSİYET,YAŞLI,GENÇ vs.vs.BUNDAN SONRA DA OLUŞABİLECEK BÜTÜN FARKLILIKLARIN , VARLIKLARI DEVLET VE TOPLUM TARAFINDAN GARATİ ALTINA ALINIP,KORUNARAK,GELİŞTİRİLEREK,KALKINMALARININ ÖNÜ AÇILARAK,-]] İÇİNE ALACAK ŞEKİLDE }**
YENİDEN YAPILANMASI SÜRECİ VE PROĞRAMI
olmaya adaydır.

                          

 
 
TÜRKİYE
 
 
LİVERA FM
 
 
SİTE YÖNETİMİ
 
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Livera Forum
Web Hizmetleri
Site Yönetim Duyurular
Admin
DJ Girişi
 
YAZLIK KÖYÜ
 
Köy Muhtarı
Livera Haberler
Düğün Haberleri
Ölüm Haberleri
Livera Tel. Rehberi
Medyada Livera
Livera Spor
 
YAZLIK KÖYÜ DERNEĞİ
     
 
Başkan
Dernek Yönetim Kurulu
Eski Yönetim
Dernek Üyelik Formu
Dernek Üyeleri
Dernek Duyuruları
 
FOTOĞRAF & VİDEO
 
Fotoğraflar
Videolar
 
 
SİZLERDEN GELENLER
Fotoğraflar
Videolar
Yazılar
 
LİVERA YAZILARI
 
KÖŞE YAZILARI
...
Bize Her Yer Trabzon
Arada Bir
Anılar
Şiirler
Konuk Yazarlar
 
SPONSORLARIMIZ
 
.
 
 
 
.
 
.
 
 
©2006 YAZLIK KÖYÜ Sitesinin tüm hakları saklıdır.
Design by m.uzun