HER SAYFA YENİLENMESİNDE BAŞLIK LOGOSU DEĞİŞMEKTEDİR.
Yazlık Köyü (Livera) >>>
OSMAN ALTINKAYNAK
 

AİLE HEKİMLİĞİ

 Dr. Osman ALTINKAYNAK
               
Aile Hekimliği Sistemi, ülkemizde ilk olarak 2005 yılında Düzce ilinde başlamış, 2010 yılı sonu itibariyle, İstanbul dahil tüm illerimizde hayata geçirilmiştir. Bu sistemde, 1 hekim ve 1 yardımcı sağlık personelinden  (genellikle ebe veya hemşire) oluşan “Aile Sağlığı Birimine”  yaklaşık 3500 nüfus bağlanmıştır. Aile Sağlığı Birimi, kendisine bağlı nüfusa, tüm 1.Basamak Sağlık Hizmetlerini (Koruyucu), kısmen de 2.Basamak Sağlık Hizmetlerini (Tedavi Edici) vermekle yükümlüdür. 1.Basamak Sağlık Hizmetleri, “Koruyucu Sağlık Hizmetleri” olarak da adlandırılan aşılama, çevre sağlığı, bebek-çocuk izlemi, gebe ve loğusa takibi, obezite (şişmanlık) takibi, sağlık eğitimleri vb. kapsamaktadır. 2.Basamak (Tedavi Edici) Sağlık Hizmetleri ise laboratuvar Ultrasonografi gibi tetkikler ile ilaç tedavilerini kapsamaktadır. Aile Hekimleri bu hizmetleri, “Aile Sağlığı Merkezi” adı verilen uygun mekanlarda vermelidirler. Binanın fiziksel uygunluğu ve donanımına göre bu merkezlerde bir veya birden fazla Aile Hekimi görev yapabilmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerinin büyüklüğü, oda sayısı, engelli girişi ve tuvaleti, jeneratörü, tıbbı donanımı, personel sayısı gibi kriterlere göre bu merkezler A,B,C,D,E şeklinde sınıflandırılmakta,  bu sınıflamaya göre çalışan personele daha fazla ücret ödenebilmektedir. Aile Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personeli kendisine bağlı nüfusun bebek, çocuk aşılama ve takiplerini, gebe ve loğusa takiplerini eksik yaptığı durumda ücretlerinin belli oranda kesilmesi söz konusu olmaktadır. Bu şekilde sistem, sağlık personelinin kendi nüfusuna daha fazla sahip çıkmaya ve hastalarıyla daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamaya teşvik etmektedir.. Aile Hekimi ayrıca kendisine ulaşamayan yatalak ve felçli hastalarını tespit etmek ve kendilerini belli aralıklarla ziyaret etmekle yükümlüdür. Aile Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personeli, tüm hizmetleri (laboratuvar dahil) ücretsiz olarak vermektedir. Hastaların bu hizmetleri alabilmeleri için herhangi bir sosyal güvencelerinin (SSK, Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) bulunmasına da gerek yoktur. Ayrıca Devlet Hastanelerindeki yığılmaların azaltılmasına yönelik bir tedbir olarak, hastanelerde muayene olan hastalardan eczanelerde kesilen “Muayene Katkı Payı”, Aile Hekimlerinin yaptıkları muayenelerde alınmamaktadır.
***
Ülkemizdeki Aile Hekimliği uygulamasında Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerine başvurmak için, Aile Hekiminden sevk alma zorunluluğu, şimdilik yoktur.  Yani hastalar Aile Hekimine uğramadan da direkt Devlet Hastanelerine başvurabilmektedir. Bu uygulamanın en az 5 yıl bu şekilde süreceği öngörülmektedir.
***
Sistemin ilk uygulamasında Aile Hekimleri, hizmet puanlarına göre çalışmak istedikleri Aile Sağlığı Merkezlerini seçerek bu merkezlere yerleştirilmiş, Aile Sağlığı Merkezlerinin yakınında bulunan nüfus da Aile Hekimleri arasında paylaştırılmıştır. Örneğin İstanbul ilinde her Aile Hekimine yaklaşık 3500 kişi bağlanmıştır. Ülkemizdeki hekim sayısının artması ile önümüzdeki on yıl içinde Aile Hekimi başına bağlı nüfusun 2000'lere inmesi, böylece hizmet kalitesinin daha artması planlanmaktadır.
***
Aile Hekiminin kim olduğu, internet aracılığıyla www.saglik.gov.tr adresine girilerek veya “aile hekimim kim” diye yazılarak T.C Kimlik Numarasıyla öğrenilebilir. Eğer isme herhangi bir Aile Hekimi tanımlanması yapılmamışsa, istenilen (en yakın veya en uygun) bir Aile Hekimine başvurularak kayıt yaptırılabilir. Aile Hekiminden memnun olmayan, değiştirmek isteyen veya başka bir semte taşınan kişiler, istedikleri Aile Hekimine kimlik fotokopisi ve Aile hekimlerinde bulunan “Başvuru Formu”nu doldurarak başvurabilirler. Bu başvuru şekli, il dışına taşınıldığında da aynen uygulanabilir. Aile Hekimini bir kez değiştiren kişi, 3(üç) ay geçmeden Aile Hekimini tekrar değiştiremez.
***
Aile Hekimliği Sisteminin ülkemizde henüz çok yeni olması nedeniyle, uygulamada hasta ve hekim açısından bir takım aksaklıkarın bulunması doğal karşılanmalıdır. Her geçen gün bu aksaklıkların azalacağı umuduyla, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

 
©
TÜRKİYE
 
 
LİVERA FM
 
 
SİTE YÖNETİMİ
 
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Livera Forum
Web Hizmetleri
Site Yönetim Duyurular
Admin
DJ Girişi
 
YAZLIK KÖYÜ
 
Köy Muhtarı
Livera Haberler
Düğün Haberleri
Ölüm Haberleri
Livera Tel. Rehberi
Medyada Livera
Livera Spor
 
YAZLIK KÖYÜ DERNEĞİ
     
 
Başkan
Dernek Yönetim Kurulu
Eski Yönetim
Dernek Üyelik Formu
Dernek Üyeleri
Dernek Duyuruları
 
FOTOĞRAF & VİDEO
 
Fotoğraflar
Videolar
 
 
SİZLERDEN GELENLER
Fotoğraflar
Videolar
Yazılar
 
LİVERA YAZILARI
 
KÖŞE YAZILARI
...
Bize Her Yer Trabzon
Arada Bir
Anılar
Şiirler
Konuk Yazarlar
 
SPONSORLARIMIZ
 
.
 
 
 
.
 
.
 
 
©2006 YAZLIK KÖYÜ Sitesinin tüm hakları saklıdır.
Design by m.uzun